June 23, 2024

Lencana

Perisai : Menggambarkan ketahanan dan kekuatan warga sekolah menghadapi rintangan dan halangan untuk merealisasikan visi sekolah.

Buku : Buku yang terbuka melambangkan kepentingan ilmu pengetahuan kepada warga sekolah.

Obor : Yang menyala bermaksud, persekitaran pengajaran dan pembelajaran sekolah sebagai satu tempat yang kondusif untuk menuntut ilmu.

Bulan dan bintang : Melambangkan agama Islam sebagai teras kehidupan masyarakat sekolah.

Warna hijau : Melambangkan keharmonian warga sekolah.

Warna biru : Sebagai simbol perpaduan dan kerjasama yang erat dalam kalangan warga sekolah dan masyrakat.

Warna kuning : Merupakan simbol kecemerlangan sekolah sebagai institusi pendidikan yang disanjung tinggi oleh warga sekolah dan masyarakat.

Warna merah : Melambangkan keberanian warga sekolah menghadapi era globalisasi pendidikan.‚Äč